torsdag 10 februari 2011


ABBORRE (Perca fluviatilis)
Abborren är en sötvattensart som förekommer allmänt inom hela landskapet. Den är en rovfisk, uppträder ofta i stim och leker tidigt på våren. Abborre fiskas främst med nät, men fångas även i ryssjor och katsor. Inom yrkesfisket är det i regel inte frågan om ett direkt riktat abborrfiske utan en del av det småskaliga kust- och skärgårdsfisket där fångsten ofta består av flera arter. Den är av stor betydelse för yrkesfisket, eftersom den är allmän och lätt att fånga. Abborren är också mycket populär för fritidsfisket.

Landskapets yrkesfiskare säljer sin fångst både som hel, rensad och som filé antingen till partiaffärer och förädlingsindustri eller direkt till butiker och restauranger. Abborren är en smaklig och mångsidig matfisk. Andelen abborrfilé i försäljningen har ökat kraftigt under de senaste åren. Priset för filé i minuthandeln är högt, mer än 20 - 30 €/kg.

Inga kommentarer: